Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Νέα Ερυθραία στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στην αρχή λειτούργησε ως μια οικογενειακή επιχείρηση, που η τεχνογνωσία και εμπειρία, που αποκτήθηκε στο πέρασμα του χρόνου, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά. Σήμερα λειτουργεί με πλήθος συνεργατών έτοιμη να υποστηρίξει την επιχείρηση, αλλά και τον ιδιώτη σε κάθε υπόθεση του. Η λογιστική φορολογική υποστήριξη μιας εταιρίας τοποθετείται στα πλέον σημαντικά και καίρια σημεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων :

Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου.
Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (α, β και γ μηχανογραφικά και χειρόγραφα).
Προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων: ισολογισμοί, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ισοζύγιο, καρτέλα πελατών και προμηθευτών.
Υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους, αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων και πληρωμή Ι.Κ.Α.
Ενημέρωση προσλήψεων, απολύσεων και γενικά αλλαγών, που αφορούν την μισθοδοσία το προσωπικό και την εξέλιξη της επιχείρησης.
Συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων για Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Δ. και επιθεώρηση εργασίας.
BC_for_Tamvakis(2)
Αγίου Φανουρίου 4 ,Τ.Κ. 14671 Νέα Ερυθραία

Τηλ : 2108078651- 2106204981

Κιν : 6972609601